Mater formosa

Milí farníci!

 

Začíná nový občanský rok 2018. Zahájíme ho v pondělí 1. ledna 2018, kdy v 9:00 hod. oslavíme v hejnické bazilice zasvěcený (!) svátek slavnost Matky Boží, Panny Marie. V Raspenavě bude pak mše svatá v 10:30 hod.

 

Slavnost Zjevení Páně (Tří králů), kdy se bude při mši svaté žehnat voda, kadidlo, křída a zlaté předměty, oslavíme v sobotu 6. ledna v 16:30 hod. v Hejnicích.

 

V neděli 7. ledna – svátek Křtu Páně – bude mše svatá v hejnické bazilice v 9:00 hod. obětována za P. Miloše Rabana – připomeneme si tak 7 let od jeho odchodu k Pánu. Mši bude celebrovat apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko.

Po mši bude následovat žehnání hejnického kláštera k 17. výročí otevření Mezinárodního centra duchovní obnovy, a v cca 10:30 proběhne v refektáři setkání s programem u příležitosti výročí úmrtí otce Miloše Rabana, jehož se zúčastní P. Michal Podzimek a dr. Milan Svoboda z TUL.

 

Svátek Uvedení Páně do chrámu (dříve nazývaný Očišťování Panny Marie) oslavíme v pátek 2. února. Budeme mít rozžaté svíce (tradičně nazývané „hromničky“), jako symbol Kristovy přítomnosti v nepohodě všedního života.

 

Již ve středu 14. února začne „Popeleční středou“ – dnem přísného postu – postní doba. V hejnické bazilice bude mše svatá v 16:30h, a v Raspenavě pak v 18:00h. Při mši svaté bude věřícím udílen tzv. „popelec“, tj. budou označení popelem z ratolestí loňské květné neděle – je to znamení kajícnosti a pokání.

 

Informace o novinkách a kulturních akcích v naší farnosti získáte na vývěskách kostelů, v recepci MCDO a na webu http://mcdo.cz . Adresa webové stránky farnosti je: http://farnosthejnice.cz

 

Všem farníkům přeji hodně milostí a darů Ducha svatého a vyprošuji požehnání do nového roku 2018.

Váš  P. Pavel Andrš, farář