Mater formosa

Milí farníci!

Nastala doba liturgického mezidobí, a zároveň čas prázdnin a dovolených. Červenec jako tradičně začíná oslavou posvěcení hejnické baziliky - poprvé se tak stalo v předvečer svátku Navštívení Panny Marie 1. července 1498.

sobotu 1.7. bude v Raspenavě od 10:00h německá mše svatá pro raspenavské rodáky žijící v Německu – poté bude následovat společný oběd v Betánii.

V neděli 2. července 2017 bude v 10:30h sloužena v naší bazilice slavnostní německá poutní mše svatá pro všechny německé rodáky. Koná se u příležitosti jubilea postavení první dřevěné kaple v r. 1211 na místě zjevení. Při mši zazpívá chrámový sbor od sv. Antonína Paduánského pod vedením sbormistra Bohuslava Eliáše.

5. červenec je tradičně dnem slavnosti našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Tito bratři pocházející z řecké Soluně se zasloužili o upevnění křesťanství na Moravě v 9. století. Mše bude v tento den sloužena v 16:30h v hejnické bazilice.

Ve středu 2.8. bude v 16:30h památka Panny Marie, Královny andělů („Porciunkule“), františkánská mariánská slavnost spojená se získáním plnomocných odpustků.

Na úterý 15. srpna připadá slavnost Nanebevzetí Panny Marie, která byla dle učení církve po smrti vzata s tělem i duší do nebeské slávy a vyvýšena jako královna všeho tvorstva. Tomuto tajemství je zasvěcen kostel Raspenavě, kde bude v neděli 13. srpna slavena poutní mše svatá v 10:30 hod. Po ní jsou všichni zváni na oběd a doprovodný program do Betánie. Hlavním celebrantem bude Mons. Pavel Konzbul – pomocný biskup brněnský, zpívat bude hrádecký chrámový sbor pod vedením Rolfa Bartosche a Svatotomášský sbor z Prahy.

http://farnosthejnice.cz